Hizmetlerimiz

Kasko Sigortası

Kasko ve sigortanın ne anlama geldiğini bir hasar yaşamadığımız sürece bilmeyiz. Bireyler ve işletmeler, mağdur duruma düştüğü andan itibaren, haklarını aramaya başlar. Kasko poliçesinde önemli olan, fiyat avantajından çok, aracın iyi bir sigorta şirketi ve sigorta acentesi tarafından güvenceye alınmış olmasıdır.

Kasko poliçesi, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtların uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır. Kısacası araç sahibinin karayolunda aracına gelebilecek zararlardan dolayı aracını bir sigorta şirketi ile teminat altına almasıdır.

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Bu teminatların yanında ekstra teminatlar da poliçede sağlanmaktadır.

Kasko sigortası standart olarak Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Ancak talep edilmesi halinde acentesi olduğumuz sigorta şirketleri, yurt dışı için de teminat sağlamaktadır.

Poliçe Başlangıç ve Bitiş Tarihi; Kasko sigorta teminatı, poliçenin peşinatının ödendiği andan itibaren başlar. Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi belirtilmedikçe, saat 12:00'de başlar ve bir sene sonra saat 12:00'de sona erer.

Prim hesaplama yöntemi? Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre sigorta şirketleri, kendi istatistik verilerine göre araç kasko primleri belirlemektedirler. Buna ilave olarak araçta bulunan aksesuarların poliçeye yazılması gerekmektedir. Aksesuarlar poliçede belirtilmez ise oluşabilecek bir hasarda bu aksesuarlar teminat dışı kalacaklardır.


Zorunlu Trafik Sigortası

Kasko ve sigortanın ne anlama geldiğini bir hasar yaşamadığımız sürece bilmeyiz. Bireyler ve işletmeler, mağdur duruma düştüğü andan itibaren, haklarını aramaya başlar. Kasko poliçesinde önemli olan, fiyat avantajından çok, aracın iyi bir sigorta şirketi ve sigorta acentesi tarafından güvenceye alınmış olmasıdır.

Kasko poliçesi, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtların uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır. Kısacası araç sahibinin karayolunda aracına gelebilecek zararlardan dolayı aracını bir sigorta şirketi ile teminat altına almasıdır.

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Bu teminatların yanında ekstra teminatlar da poliçede sağlanmaktadır.

Kasko sigortası standart olarak Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Ancak talep edilmesi halinde acentesi olduğumuz sigorta şirketleri, yurt dışı için de teminat sağlamaktadır.

Poliçe Başlangıç ve Bitiş Tarihi; Kasko sigorta teminatı, poliçenin peşinatının ödendiği andan itibaren başlar. Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi belirtilmedikçe, saat 12:00'de başlar ve bir sene sonra saat 12:00'de sona erer.

Prim hesaplama yöntemi? Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre sigorta şirketleri, kendi istatistik verilerine göre araç kasko primleri belirlemektedirler. Buna ilave olarak araçta bulunan aksesuarların poliçeye yazılması gerekmektedir. Aksesuarlar poliçede belirtilmez ise oluşabilecek bir hasarda bu aksesuarlar teminat dışı kalacaklardır.

Sağlık Sigortası

Ani ve beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanısıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış kişiye özel sigortalardır. Sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Sağlık Sigortaları,doğum giderleriniz ve yeni doğan bebek bakımı hizmetinin yanısıra, acil yardım, PSA ve Mamografi gibi sağlık hizmetlerini de sunar.

Birbirinden farklı kapsam ve teminatları içeren zengin ürün yelpazemiz arasından sizin veya aileniz için en uygun sağlık sigortası poliçesini seçerek sağlığınızı güvence altına alın. Üstelik bütçenize uygun fiyatlarda prim seçenekleri ile...

Konut Sigortası

Konut sigortası, yaşadığımız yer olan evimizi koruma altına alan en önemli sigorta çeşitlerinden birisidir. Konut sigortası, evinizi ve eşyalarınızı yangın, hırsızlık, terör, dahili su, sel su baskını, deprem gibi risklere karşı korumaktadır.

Primleri son derece uygun rakamlar ödeyerek evinizi ve eşyalarınızı güvence altına alabileceğiniz konut sigortaları her sene yıllık poliçeler halinde düzenlenmektedir. Ayrıca konut sigortalarında, kasko poliçelerinde olduğu gibi yenilemelerde hasarsızlık indirim imkanı bulunmaktadır.

 • Yangın
 • Hırsızlık
 • Deprem
 • Terör
 • Cam Kırılması
 • Dahili Su
 • Sel / Su Baskını
 • Fırtına
 • Duman
 • Yer Kayması
 • Taşıt Çarpması
 • Komşu Sorumluluk
 • Kiracı Sorumluluk
 • Mal Sahibi Sorumluluk
 • Diğer

Konut sigortası hasarlarında çok sık yaşanan bir örneğe bakmak istersek; Örneğin üst katınızda bir su borusu patladı ve sizin evinizin tüm duvarları, parkeler ve eşyalarınız bu su nedeni ile hasarlandı. Konut sigortası bu tarz hasarları en iyi şartlarla ödemektedir. Bu örnekte verilen su hasar evlerimizde oluşabilecek hasara göre çok küçük bir örnektedir. Konut sigortaları dahili su hasarları yanında aşağıdaki hasarları da karşı da koruma sağlamaktadır.

İşyeri Sigortası

İşyeri – Yangın sigortaları ile, işletmenizin bulunduğu bina, demirbaş, makine-tesisat, emtea ve cam gibi kıymetlerinizin başına gelebilecek, aşağıda belirtilen teminatlara karşı sigorta güvencesi altına alabilirsiniz.

Ana Teminatlar:

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Cam Kırılması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Yer Kayması
 • Duman
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
 • Kötü Niyetli Hareketler, Terör
 • Kira Kaybı
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • İş Durması
 • Geçici Adres Nakil

Ek Teminatlar:

 • Deprem
 • Sel / Su Baskını
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Kar Ağırlığı
 • Kiracılık/ Malik Mali Sorumluluğu
 • Komşuluk Mali Sorumluluğu
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
 • Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık
 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal
 • Makine Kırılması
 • Elektronik Cihaz
 • Çalışanlara ait özel eşyalar
 • Cam Kırılması

Ana teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. Ancak tüm teminatların alınması işletmenin güvenli ve kapsamlı bir poliçeye sahip olması açısından önemlidir.

YMM-SMMM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının yapmış olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden ötürü üçüncü kişiler tarafından Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsam altına almaktadır.

Poliçe başladığı andan itibaren iki yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerinizden kaynaklanan tüm riskleri teminat altına almaktadır.Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük beş sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altına alınmaktadır.

Bu poliçe kanuni mirasçıları da koruma altına almaktadır. Kesinleşmiş idari karar-ödeme emri, ihbarname- geldiği andan itibaren sigortalı sigorta şirketine yapacağı bir beyanla poliçesini devreye sokabilmektedir. Bu şeklide sigortacı sigortalının mal varlığına gelebilecek kısıtlamayı kaldıracak şekilde teminat gösterecektir.

Bu poliçe, sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği ssk primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini temin eder.İlk beş sene boyunca yapılan yenilemelerde her yıl hasarsızlık indirimi uygulanacaktır.


AVUKAT SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının 'Avukat' sıfatıyla vermekten olduğu mesleki hizmetleri dolayısıyla Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlamaktadır.

Poliçe başladığı tarihten itibaren 5 yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerden olan tüm riskler teminat kapsamına alınmaktadır. Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük 2 sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altındadır.

Avukatın yanında hizmet akdi ile çalışan personelin ya da vekâletname veya yetki belgesi tevkil edilmiş avukatların yapmış olduğu işlem ve kaçınmalardan dolayı avukata düşecek hukuki sorumluluklar teminat altındadır.

Sigorta şirketi eğer tazminat talebi konusuna göre mahkeme kararı sonucunu beklemeyi tercih ederse, hükmolunan tüm tutardan (poliçe limitini aşsa dahi) sorumlu olacaktır.Poliçemiz ferdi kaza teminatını kapsamaktadır.

İlk üç sene boyunca yapılan yenilemelerde hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır.


BAĞIMSIZ DENETİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının bağımsız denetim faaliyeti sonucu sunulacak raporun verileceği kurumun tespit ettiği bağımsız denetim faaliyetleri hakkındaki yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat gereğince vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesi sonucunda finansal tabloların güvenilirliğini önemlilik arz eden ölçüde etkileyecek hususların ortaya çıkmasının doğuracağı zararlar ile ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak bağımsız denetim hizmetini bağımsız denetim standartlarına uygun yapmaması nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini kapsam altına almaktadır..

Poliçe başladığı andan itibaren beş yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerinizden kaynaklanan tüm riskleri teminat altına almaktadır.Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük beş sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altına alınmaktadır.

Kesinleşmiş idari karar-ödeme emri, ihbarname- geldiği andan itibaren sigortalı sigorta şirketine yapacağı bir beyanla poliçesini devreye sokabilmektedir. Bu şeklide sigortacı sigortalının mal varlığına gelebilecek kısıtlamayı kaldıracak şekilde teminat gösterecektir.


GAYRİMENKUL DEĞERLEME MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamakta olduğu değerleme raporlarında gerçeğe aykırı bir değer takdiri yapılması ya da değeri etkileyecek bir bilginin verilmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerini teminat altına alır.

Poliçe başladığı tarihten itibaren 1 yıl öncesine kadar olan mesleki faaliyetlerden olan riskler teminat kapsamına alınmaktadır.

Sigorta süresi bitiminden itibaren ileriye dönük 3 sene boyunca mesleki faaliyetler teminat altındadır.

FERDİ KAZA SİGORTASI

Ferdi Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik biz kaza olması halinde tazminat ödemesi yapmak koşulu ile devreye giren bir sigorta türüdür. Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu olabilecek, vefat, sürekli sakatlık, tedavi masrafı ve gündelik tazminat durumlarına karşı teminat sağlamaktadır. Poliçe yapılırken talebe göre, deprem teminatı, kayak, su altı sporları ve motosiklet kullanım teminatı da poliçeye eklenebilir.


SEYAHAT SİGORTASI

Seyahat Sigortaları, kişileri seyahat sırasında uğrayabilecekleri kaza vb. rizikolarına karşı korumayı yönelik bir poliçedir. Sigorta şirketi, poliçede yazılı kişileri poliçe süresince meydana gelecek ani ve beklenmedir bir kaza neticesinde uğrayacakları zararlara karşı korur. Genellikle Avrupa ülkelerinin zorunlu tuttuğu bu sigorta türünden yurtdışı seyahatlere çıkılmadan önce poliçe yaptırılmasında fayda bulunmaktadır. Bu poliçelerindeki teminat limiti özel bir istek ile değişikliği talep edilmediği sürece 30.000 EUR’dur. Seyahat poliçesi satın alırken gidiş/dönüş tarihlerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Çünkü vize alınması esnasında konsolosluklar tarih konusunda sıkıntı çıkarabilmektedirler.


ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu poliçe ile sigorta süresi içinde, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay sonucunda;

• Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,

• Üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi nedeniyle

Üçüncü Şahısların sigortalıya karşı ileri sürebilecekleri tazminat talepleri nedeniyle Sigortalının sorumluluklarını teminat altına alır.


İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI

İşveren Sorumluluk Sigortası işyerinde gelebilecek iş kazaları sonucu devreye giren bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile işyerinde meydana gelen iş kazalarında Sigortalıya bağlı olarak çalışan tüm SGK’ya kayıtlı personelin uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle İşverenin zarar gören işçilere veya işçilerin kanuni hak sahiplerine karşı uğrayacakları tazminat davaları için teminat verilmektedir.

İşveren Sorumluluk Sigortasına ek olarak aşağıdaki teminatlar eklenebilir:

• İşçilerin işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri sırasında meydana kazalar sonucunda ortaya çıkan zararlar,

• İşçilerin görev nedeniyle bir başka yere gönderilmesi sırasında meydana gelen kazalar sonucunda zarar görmesi,

• Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,

• Meslek hastalıkları nedeniyle talep edilen tazminatlar,

• Manevi tazminat talepleri


İŞYERİ YANGIN SİGORTASI

İşyeri – Yangın sigortaları ile, işletmenizin bulunduğu bina, demirbaş, makine-tesisat, emtea ve cam gibi kıymetlerinizin başına gelebilecek, aşağıda belirtilen teminatlara karşı sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Ana teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. Ancak tüm teminatların alınması işletmenin güvenli ve kapsamlı bir poliçeye sahip olması açısından önemlidir.

Ana Teminatlar:

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Yer Kayması
 • Duman
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
 • Kötü Niyetli Hareketler, Terör
 • Kira Kaybı
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • İş Durması
 • Geçici Adres Nakil

Ek Teminatlar:

 • Deprem
 • Sel / Su Baskını
 • Deniz Taşıtları Çarpması
 • Kar Ağırlığı
 • Kiracılık/ Malik Mali Sorumluluğu
 • Komşuluk Mali Sorumluluğu
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
 • Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık
 • Taşınan Para
 • Emniyeti Suistimal
 • Makine Kırılması
 • Elektronik Cihaz
 • Çalışanlara ait özel eşyalar
 • Cam Kırılması

BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

Bireysel Emeklilik Sistemini en basit şekliyle açıklayacak olursak, para kazanabiliyor olduğumuz gençlik dönemimizde yaptığımız tasarrufların belirli fonlarda değerlendirilerek yaşlılıkta kullanılmaya yönelik olarak (emekli maaşı veya toplu ödeme) birikim yapma yöntemi diyebiliriz.

• Bu tasarruflarımızın değerlendirildiği fonlar portföy yönetim şirketleri tarafından yatırıma yönlendirilirler. Bu şirketlerin fon yönetimindeki başarıları birikimlerimizi doğrudan etkileyen etmenlerden birisidir. Bu yüzden şirket seçiminde, bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.

• Bireysel emeklilik sisteminin en büyük avantajı ise 1.Ocak.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni bireysel emeklilik yasasıyla birlikte uygulanmaya başlanan Devlet Desteği‘dir. Devlet Desteği kısa olarak Katılımcı tarafından yatırılan katılım payının %25′i kadar katılımcıya ödeme yapılmasıdır.

• Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik yaşı 56’dır. Sistemden emekli olabilmek için yaş koşulunun yanı sıra en az 10 yıl sisteme üyelik şartı aranmaktadır.

• Sistemden emekli olunması halinde, ödenen katkı payları ve bunlara ait getiriler kişinin isteğine bağlı olarak toplu para veya emeklilik maaşı olarak ödenebilir. Ayrıca maaş tercihi aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak seçilebilmektedir.

Bireysel emeklilik sistemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar; Devlet Desteği, Bireysel emeklilik sisteminde yapılan kesintiler ve Bireysel emeklilik sisteminde şirket seçimidir.


DASK SİGORTASI

DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltmasıdır. DASK, tapulu ev ve işyerleri ile bunlara ait meskenleri doğal afetlerle oluşabilecek hasarlara karşı sigortalayan sistemdir. DASK; deprem sonucu konutta oluşan maddi hasarları sigorta eder. Sigorta Bedeli en fazla 150.000 TL kadar olabilir. İlgili konutun inşa maliyetinin fazla olması halinde bedelin ayrıca yapılacak bir konut sigortası ile tamamlamasında fayda bulunmaktadır. Önemli bir husus ise DASK poliçesi sadece binaya oluşabilecek hasarları öder, eşyaya gelecek hasarları ödemez.


ALACAK - KREDİ SİGORTASI

Bu sigorta ile, yurtiçinde ve yurtdışında yapılan faturalı ve vadeli satışlarımızdan doğan alacaklarımızın alıcı yani müşteri tarafından ödenememesine karşı teminat sağlanmaktadır. Alıcı firma yani müşterinin aşağıdaki hususlar nedeni ile faturaları ödeyememesi bu sigortanın konusunda girmektedir.
b Alıcı (müşteri) firmanın,

• İflas etmesi,

• Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,

• Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,

• Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,

• Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,

• Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,

• Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi

Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır


NAKLİYAT SİGORTASI

Bir malın bir araç ile (kamyon, gemi, uçak, tren) A noktasından B noktasına (yurtiçi veya yurt dışı olabilir) taşınması sırasında poliçede yer alan teminat, kloz ve şartlar uyarınca bir hasara uğraması sonucu teminat sağlamaktadır.

Bu sigorta ile sigorta konusu emtea için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;

Tam Ziya Teminatı
Adında anlaşılacağı gibi emteanın taşıma aracı ile birlikte tamamen yani %100 zarar görmesi halinde teminat geçerli olacaktır.

Dar Teminat
Tam ziya teminatından biraz daha geniş kapsamı olan bu teminat ile emteanın tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat da “Institute Cargo Clauses –C” özel şartları geçerlidir.

Geniş Teminat
Genellikle All Risks yani bütün rizikolara olarak bilinen bu teminat “Institute Cargo Clauses – A” özel şartları geçerlidir. Bu teminat için çeşitli istisnalar bulunmaktadır.
İstisnalar için örnekler;

• Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar

• Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu

• Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar

• Radyoaktif kirlenme-bulaşma

• Malın istiflenme hatası

• Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b (Ek teminat olarak poliçeye dahil edilebilir)