sporcu
   
KASKO SİGORTASI

Kasko ve sigortanın ne anlama geldiğini bir hasar yaşamadığımız sürece bilmeyiz.
Bireyler ve işletmeler, mağdur duruma düştüğü andan itibaren, haklarını aramaya başlar.
Kasko poliçesinde önemli olan, fiyat avantajından çok, aracın iyi bir sigorta şirketi ve sigorta acentesi
tarafından güvenceye alınmış olmasıdır.

Kasko poliçesi, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtların uğrayacağı maddi zararları
teminat altına alır. Kısacası araç sahibinin karayolunda aracına gelebilecek zararlardan dolayı aracını bir sigorta şirketi ile teminat altına almasıdır.

Kasko sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Bu teminatların yanında ekstra teminatlar da poliçede sağlanmaktadır.

Kasko sigortası standart olarak Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Ancak talep edilmesi halinde acentesi olduğumuz sigorta şirketleri, yurt dışı için de teminat sağlamaktadır.

Poliçe Başlangıç ve Bitiş Tarihi; Kasko sigorta teminatı, poliçenin peşinatının ödendiği andan itibaren başlar. Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi belirtilmedikçe, saat 12:00'de başlar ve bir sene sonra saat 12:00'de sona erer.

Prim hesaplama yöntemi? Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre sigorta şirketleri, kendi istatistik verilerine göre araç kasko primleri belirlemektedirler. Buna ilave olarak araçta bulunan aksesuarların poliçeye yazılması gerekmektedir. Aksesuarlar poliçede belirtilmez ise oluşabilecek bir hasarda bu aksesuarlar teminat dışı kalacaklardır.

KASKO SİGORTA TEKLİFİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe
çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta poliçesidir.
Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa
yani üçüncü şahıslara verdikleri maddi ve bedeni zararı aracın kusuru
nispetinde, poliçe limitleri kadar karşılamaktadır. Dikkat edilmesi
gereken ve karıştırılan çok önemli bir husus ise, Zorunlu Trafik Sigortası
yapıldığı aracın zararını değil, sadece bu aracın zarar verdiği üçüncü
şahısların zararını karşılar. Ülkemizde her araçta Zorunlu Trafik Sigortası
zorunludur. Trafik poliçesi olmayan araçlar görüldükleri yerde bağlanır.

TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER